MacLately

MacLately tartan ble unfanget av en gruppe venner på en samling i Rotterdam i 2013

Den ble designet av Jörg Eichelberger fra Tyskland og justert av Odd Henrik Brembo fra Norge og endelig utforming godkjent av en kommitee. Se design prosessen på
Kiltforum>>

Fargene i denne tartan ble valgt for å reflektere den internasjonale formen på gruppen. Paul Henry ( Paul Henry Kilts London) oraniserte produksjonen av stoffe ved Marton Mills i deres 16oz Jura kvalitet.

Den har blitt den offisielle tartan for internett forumet
"Kilt Forum" ledet av Robert Pel (of RKilts Stratford) Canada, men medlemskap i forumet eller tillatelse fra dem er ikke nødvendig for å bruke denne tartan

Denne tartan er beregnet på de som liker den, det er ingen restriksjoner. Den er spesielt egnet for personer uten egen tartan eller de som, ved tilfeldighet eller av egenskap, ikke er spesielt punktlig...
The MacLately tartan was conceived by a group of friends meeting in Rotterdam in 2013.  

The tartan was designed by Jörg Eichelberger of Germany and tweaked by Odd Henrik Brembo of Norway with the final design offerings agreed by committee. See the process of the tartan design on Kiltforum>>

The colours of the tartan were chosen to reflect the International nature of the group.  The tartan was put into production by Paul Henry (of Paul Henry Kilts London) England and the first bolt of 16oz fabric was specially woven by Marton Mills from their Jura range. 

The tartan has become the official tartan of the internet group "Kilt Forum" chaired by Robert Pel (of RKilts Stratford) Canada, although membership of this forum or permission from them is not necessary should anyone wish to use the design.  

The tartan is intended for use by anyone who likes it and there are no restrictions.  It is especially suitable for persons without a named tartan of their own or who are, on occasion, either by accident or design, not partcularly punctual.

Paul Henry

Klick on the picture abow to see the process of making the tartan and the kilts.