Flower of Scotland

Denne tartan ble laget spesielt til ære for Roy Williamson, Skaperen av sangen "Flower of Scotland", nå anerkjent som Scotlands nasjonalsang. Denne tartan har ingen forbindelse med noen klan og kan brukes av alle. Designet er basert på Gunn tartan som Roy Williamson bar. Fargene er tradisjonel 18. århundre.

This tartan was created especially to honour the late Roy Williamson, writer of both the words and music of 'The Flower of Scotland' now accepted as being Scotland's National Song. Bearing no affiliation or connection with any clan name it is available for all to wear. The design is based on the setting and thread count of the Gunn tartan, as worn by Roy Williamson, using the traditional 18th-century colours of Lichen Green and Lochan Blue.