Blach Watch 207

I 1725 autoriserte general George Wade, øverstkommanderende av de britiske styrkeri Nord-Storbritannia, opprettelse av seks uavhengige militære tropper for å kontrollere the Highlanders. Et tropp ble reist av Col William Grant av Ballindalloch. Troppene ble kjent lokalt som "Black Watch" og ble til slutt slått sammen til det 43. regiment (senere 42.) Royal Highland Regiment. De uavhengige troppene bar en mørkblå, svart og grønn mønster som ble vevd av over seksti vevere i Strathspey, i område til Clan Grant. Et portrett av Robert Grant av Lurg, ca 1769, henger i National War Museum på Edinburgh Slott. Maleriet viser han i en jakke og pledd i Black Watch-tartanen. En tidlig prøve av Black Watch-tartan, merket 'Grant', er i samlingen til Lt Gen Sir William Cockburn på Mitchell Library i Glasgow. En annen sammensetning av denne Grant-tartan ble lagt til samlingen av Highland Society of London i 1822.
In 1725, General George Wade, the commander of British forces in North Britain authorised the formation of six independent companies of troops to police the Highlanders. One company was raised by Col William Grant of Ballindalloch. The companies were known locally as the 'Black Watch' and were eventually consolidated to form the 43rd (later 42nd) Royal Highland Regiment. The Independent Companies wore a dark blue, black and green plaid which was woven by over sixty weavers in Strathspey, the country of Clan Grant. A portrait of Robert Grant of Lurg, circa 1769, is in the National War Museum at Edinburgh Castle. The painting depicts the subject in a coat and plaid in the Black Watch tartan. An early sample of the Black Watch tartan labelled 'Grant' is in the collection of Lt Gen Sir William Cockburn at the Mitchell Library in Glasgow. Another swatch of this 'Grant' tartan was added to the collection of the Highland Society of London in 1822.