Universal tartans

 Her er en oversikt over Universal tartans. Alle er registrert i The Scottish Register of Tartans. Disse tartans er ikke knyttet til klaner eller distrikter og kan brukes av alle.
Klikk på bildene for å se beskrivelse og større bilde.
Black Watch 207
 Here is an overview of the Norwegian tartans. All registered in The Scottish Register of Tartans. These tartans are not affiliated to any Clan or District and can be used by all.
Click on the pictures to see description and larger pics.