links

  Her er en oversikt over nettsider med info om tartans. Ønsker du å vite hvor på nettet du kan kjøpe tartans eller kilts, gå inn på www.kilt.no sine link-sider for en oversikt over nettbutikker.

  Here are a list of websites with info regarding tartans. If you want to find where you can buy tartans or kilts, go to www.kilt.no link-pages for a list of kiltshops on the nett.


www.tartanregister.gov.uk  -  The Scottish Register of Tartans. Tartan register 
www.tartansauthority.com   -  Scottish Tartan Authority. Tartan register 
www.scottish-tartans-world-register.com  -  Scottish Tartan World Register. Tartan register 
www.internationaltartans.co.uk  -  International Tartans, Tartan designers
www.scottishtartans.org - Website for the Scottish Tartan Museum, based in Franklin, NC, USA
www.scotclans.com  -  Scottish Clan and Tartan info 
www.tartans.scotland.net  -  Scottish Tartan info