Valdres 3 5805

En av mange design fra dette dalstrøket på Østlandet i Norge. Ulik Gudbrandsdalen, er det ikke funnet noen tilknytning til skotske tartans, men det forskes videre på dette.

One of the many designs produced in this valley in the middle of Norway. Unlike Gudbrandsdalen, no connection with Scottish tartans can be found, but further research is planned.