Sildesalaten

Denne tartan er designet for å minnes unionen mellom Norge og Sverige, som opphørte i 1905. Tartanen har sitt navn og er inspirert av det norske flagget som ble brukt under unionen, og som ble kaldt "Sildesalaten". Flagget inneholdt det svenske flagget i det øverste venstre hjørne.
This tartan has been designed to commemorate the union of Norway and Sweden which ended in 1905. The tartan is named for and inspired by the Norwegian flag used during the union, which was called "Sildesalaten" (meaning 'Herring Salad'). It included the Swedish flag in the top left corner of the Norwegian flag.