Sea dog bamse 5809

Bamse var en norsk St.Bernards hund som hadde flyktet til Skottland sammen med sin eier, kapteinen av den Norske minesveiperen KNM Thorodd. I 2008 skrev de skotske forfatterne Angus Whitson og Andrew Orr en bok om hans bedrifter og utviklet denne tartan til minne om hans liv og virke. 
Symbolikken i Sea Dog Bamse tartan er inspirert i hovedsak av fargene i Norges nasjonalflagg og banneret til det Norske Sjøforsvaret. Rødt for blod, Viking farge, blått for hav og hvit for snø. Disse farger gjenspeiles i den skotske Saltire, det skotske nasjonale flagg og i Royal Standard of Scotland, som er en rød Løve stående på gull underlag. Gull representerer også verdien av frihet, gaven som Bamse kjempet og døde for.
Fargene rødt og gull representerer også Nordkapp og Bamse's hjemby Honningsvåg. Våpenskjoldet til the Royal Burgh of Montrose er en rød rose med motto (på latin) "Mare ditat, rosa decorat" havet styrer, en Rose pryder.
Inskripsjonen i våpenskjoldet til byen Dundee er: "Azure, a pot of three growing lilies Argent", tre sølv (hvit) Liljer på en blå eng. 
Denne tartan har blitt designet med de fire fargene rødt, blått, hvitt og gull som forener nasjonene og de steder som Bamse er tilknyttet. Skaperne av denne tartan håper at nordmenn vil ta i mot og bruke tartanen til ære for denne bemerkelsesverdige krigshelten, hvis minnet fortsatt huskes klart i Skottland og Norge. 


Bamse was a Norwegian St Bernard dog that had escaped to Scotland, accompanying his master, the captain of who captained the Norwegian minesweeper KNM Thorodd. In 2008 Scottish authors Angus Whitson and Andrew Orr wrote a book on his exploits and designed this tartan to commemorate his life and work.
The symbolism of the Sea Dog Bamse tartan is inspired principally by the colours of Norway's national flag and ensign of the Royal Norwegian Navy. Red for blood, the Viking colour, blue for the ocean and white for the snow. Those colours are mirrored in the Scottish Saltire, the Scottish national flag and in the Royal Standard of Scotland which is a red lion rampant on a gold field. Gold, also represented in the Royal Standard, is priceless, as is the value of Freedom, the gift which Bamse fought and died for.
The heraldic colours of Nordkapp or North Cape, identifying Bamse's hometown of Honningsvag, are represented in Red and Gold. The heraldic crest of the Royal Burgh of Montrose is a red rose with the motto (in Latin) "Mare ditat, Rosa decorat" The Sea dictates, the Rose adorns.
The ensigns armorial of the City of Dundee are: "Azure, a pot of three growing lilies Argent", Three silver (white) lilies on a blue field.
The tartan has been designed with the four colours of red, blue, white and gold which unite the countries and places with which Sea Dog Bamse is associated. The makers of this tartan hope that Norwegians will adopt and wear the tartan which honours the life of a truly remarkable wartime canine hero, whose memory remains bright in Scotland and Norway.