Robberstad

Robberstad 3106

Til bruk for dem med navnet Robberstad. Fargene representerer USA, Norge og Rogaland, Bømlo region i Norge hvor  Robberstad stammer fra.

For use for any with the name. The colours represent USA, Norway and the Rogaland Bømlo Region of Norway from where the Robberstads originate.Robberstad 6656

Både John Robberstad og kona er sekkepipe spillere og ønsket en egen tartan. Robberstad familien stammer fra Norge (Rogaland og Bømlo), men har spredt seg til USA og Canada og har også blodsbånd til familie Webbs (Skottland og England) via den kvinnelige siden av John Robberstad. Strathmore Woollen Co fra Forfar, Skottland. Kan bæres av alle med navnet Robberstad.

Both John Robberstad and his wife are pipers and wanted a tartan of their own. The Robberstads originated from Norway (Rogaland and B&aslash;mlo) but have spread to the USA and Canada and also have blood ties with the Webbs (Scotland & England) through the female side of the applicant John Robberstad. Weaver Strathmore Woollen Co. of Forfar, Scotland. Can be worn by anyone of the name.