Pride of Norway 5785

Pride of Norway er designet av eieren av butikken House of Scotland i Oslo. Det ble prøvd ut et 60 talls ulike kombinasjoner før man landet på den som nå er Pride of Norway.

Pride of Norway is designed by the owner of the shop House of Scotland in Oslo. It was tried out about 60 different combinations before it landed on what now is the Pride of Norway.

Comments