Norwegian Migration 5584

Fra et rekonstruert skjørt på museum i Stavanger, Norge. Skjørtet er asymetrical i både innslaget og renning. Dette er innslaget. Count fra Phil Smith.

From a reconstructed skirt in the museum of Stavanger,Norway. Skirt is asymetrical in both weft & warp. This is the weft. Count from Phil Smith.