Mazarian 6728 / Nazarian 7144

Mazarian 6728

Designet av Varg Breivik og Geoffrey (Tailor) i Edinburgh som en personlig tartan for alle med navnet Breivik fra Øygarden (et sted på vestlandet ca 64 km fra Bergen). Fargene er fra det norske flagg med grønn og lys brune linjer som symboliserer de dype frodige Fjordene i Norge". Mønsteret er asymmetrisk (ikke gjentatt) og det er en viss usikkerhet med hensyn til plasseringen av den røde firkanten som sies å symbolisere Skottland.

Designed by Varg Breivik and Geoffrey (Tailor) of Edinburgh as a personal tartan for all Breiviks from Øygarden (a town in southern Norway about 40 miles from Bergen). Colours are from the Norwegian flag with the green and light brown lines 'symbolising the deep fertile fjords of Norway'. The pattern is asymmetric (non repeating) and there is some confusion as to the positioning of the red square which is said to symbolise Scotland.Nazarian 7144

En asymmetrisk tartan. Scottish Tartans World Register skriver: "En begrenset tartan for familien og de med tilknytning. Tartan gjelder for alle med navnet Breivik og som hevder avstamming fra Breivik i Øygarden (Norge). Skriftlig tillatelse fra Varg Breivik må innhentes". Når dette er sakt er ikke tartanen registrert som en begrenset tartan i The Scottish Resgister of Tartans.
Desingfargene er fra det norske flagget, med grønne og brune striper som symboliserer de dype frodige fjorder i Norge.

An asymmetric tartan. Scottish Tartans World Register notes: A resticted tartan for the family and those with associations. The tartan is for all Breivik's who claim descent from Breivik in Oygarden (Norway). Written permission from Varg Breivik must be obtained. This said, the tartan is not registered as a resricted tartan in The Scottish Resgister of Tartans.
The design colours are following those of the Norwegian flag, with green and brown stripes symbolising the deep fertile fjords of Norway.