Gudbrandsdalen Mannsdrakt 2081

Prøven er et avkutt fra hardvevet tartan i veven fra stoffet brukt til å lage en ekte kopi av den originale jakken til Bjørnsgaard gård, Dovre, Norge. Del av samlingen av norske distriktstartaner presentert til Scottish Tartans Society av Erik Paulsen i 1992. Skotsk-norske forbindelser er undersøkt i en forsknings-rapport tilgjengelig fra the Society. dette tartan er godkjent av Bunad-og Folkedraktsrådet.

Sample is an off cut of hard tartan woven in plain weave from fabric used to make a true copy of the original jacket in the possession of Bjørnsgaard Farm, Dovre, Norway. Part of the collection of Norwegian district tartans presented to the Scottish Tartans Society by Erik Paulsen in 1992. Scottish-Norwegian connections are explored in a research report available from the Society. the tartan is approved by the Bunad-og Folkedrakts council.