Jenny Fremsæter tartan

Designeren har laget denne tartan til minne om sin mor Jenny Fremsæter. Den er beregnet for designeren og hans nærmeste familie, men kan også brukes av Syltevik, Blomberg, Homlong, og Vonen familier i Storfjord og Geiranger distriktene i Vest-Norge som er relatert til designerens mor. Fargene som brukes i tartan representerer jord og gress felt, torv brent om vinteren, hav, blomster og fargen på huset de bodde i.


Created by the designer in memory of Jenny Fremsaeter, his mother. It is intended for the designer and his immediate family, but may also be worn by the Syltevik, Blomberg, Homlong, and Vonen families in the Storfjord and Geiranger districts of western Norway who are related to the designer’s mother. The colours used in the tartan represent the soil and grass fields, the peat burned in the winter, the sea, flowers and the colour of the house they lived in.