Bergen Scottish Modern 6791

Bergen Scottish tartan ble designet av Chris Jones i 2005 for bruk av medlemmene i Bergen Pipeband og Bergen Scottish Society. Tartanen omfatter design og farger fra det norske flagg, og fargene fra Saltire of Scotland (Det skotske flagget med kors St. Andrew). The Saltire kan sees hvis tartan er roteret 45 grader. Det grønne symboliserer jorda både i Norge og Skottland, den svarte representerer deres steinete kyst, og den blå havet utenfor deres kyst.

The Bergen Scottish Tartan was designed by Chris Jones in 2005 to be worn by members of the Bergen Pipeband and the Bergen Scottish Society. The tartan encorporates the design and colours of the Norwegian flag, and the colours of the Saltire of Scotland (The Scottish flag with the cross of St. Andrew). The Saltire can be viewed if the tartan is rotated through 45 degrees. The green symbolises the lands of both Norway and Scotland, with the black representing their rocky coastlines, and the blue being the sea off their coasts.